Angrerett – Alvaskin

Angrerett

Angrerett
Ifølge angrerettloven har du som forbruker rett til å angre på et kjøp innen 14 dager etter mottak av varen(e). Angrefristen omfatter alle kalenderdager. Hvis fristen ender på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, forlenges den til den påfølgende virkedagen. For å benytte angreretten, må du informere selgeren om dette ved å sende en melding til hello@alvaskin.com innen fristens utløp.

Du har rett til å undersøke varen nøye for å vurdere om du ønsker å beholde den. Dette kan innebære å åpne deler av emballasjen for å vurdere varens art, egenskaper og funksjon. Undersøkelsen skal imidlertid ikke overstige det som ville vært mulig i en fysisk butikk.

Ved bruk av angreretten må du returnere varen til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er sendt. Returkostnadene dekkes av deg. Varen skal returneres i original emballasje med plastforseglingen intakt.

Varen må sendes tilbake godt emballert, i originalforpakning og med alt tilbehør som fulgte med. Det anbefales at du bruker en forsendelsesmetode med sporingsmuligheter, som Posten, siden du bærer bevisbyrden for at varen er returnert. Selger kan tilbakeholde refusjonen til varen er mottatt, eller dokumentasjon på at varen er sendt tilbake, er fremlagt.

Returer sendt som postoppkrav vil ikke bli akseptert.

Unntak fra angreretten
Varer hvor plastforseglingen er brutt og/eller hvor produktet har vært i bruk unntas fra angreretten fordi åpning eller bruk av produktet kan forringe dets hygieniske sikkerhet og helseintegritet, noe som gjør det vanskelig eller umulig å selge det videre til en ny kunde.

Verdireduksjon
Ifølge loven har du rett til å kontrollere produktets egenskaper og funksjoner. Hvis din håndtering av varen overskrider det som er forsvarlig og nødvendig som for eksempel å bryte plastforseglingen, og dette fører til at varen taper seg i verdi ved salg, kan selger kreve kompensasjon for verdireduksjonen.

Tilbakebetaling
Tilbakebetaling av innbetalt beløp skjer til den betalingsmetoden som ble brukt ved kjøpet, med mindre annet er avtalt. Refusjonen gjennomføres innen 14 dager etter at vi har mottatt varen og den er blitt kontrollert av oss.